שחף – מערכות מידע בחינוך

פועלת במערכות החינוך השונות החל משנת 2008 ,מספקת לבתי הספר תוכנה לתיכנון, שיבוץ וניהול מערכת השעות. בשנת תשע”ט משתמשים במערכת שעות שחף קרוב ל 1000 בתי ספר בכל שכבות הגיל (יסודי/על יסודי), בעברית ובערבית

  מערכת שעות שחף היא המשוכללת ביותר, מאפשרת לבית הספר לארגן את כל המידע בתחום שיבוץ מערכת שעות בבית הספר, משרות מורים, ימי עבודה, ניהול חדרים, ניהול לוח ארועים בית ספרי, לוח מבחנים, פרסום המערכת לתלמידים מורים והורים ועוד

  במערכת שעות שחף מכניסים את כל אילוצי המורים והפדגוגיה, יוצרים את מערכת השעות המיטבית, מנהלים את השוטף (מילויי מקום, מבחנים) ומקבלים דוחות מגוונים לכל מטרה. כמו כן פרסום המערכת לתלמידים מורים והורים, באינטרנט/באתר בית ספרי/על מסך הודעות בבית הספר, במייל אישי למורה או לרכזים בבית הספר וכמובן גם הפורמט הישן של הדפסה על נייר קיים