עדי צברי

חברת עדי צברי השקעת ופיתוח בע”מ עוסקת בתחום קידוח בארות מים מעל ארבעה עשורים. בתקופה זו רכשה החברה ניסיון רב בתחום הקדיחה ומציעה בזה ללקוחותיה את ניסיונה מקצועיותה ואמינותה. החברה מבצעת קידוחים בשתי שיטות. בשיטת ההקשה , בה היא דוחקת צינורות דיפון מפלדה לכל עומק הקידוח.