אגייב שמנים לתעשייה

אגייב שמנים לתעשייה, מספקת מגוון רחב של משחות סיכה (גריז) לשימושים שונים ומגוונים לתעשיות שונות.

שימוש נכון במשחות סיכה מתאימות, מאפשר לשמור על ציוד ועל חלקיו הפנימיים בצורה תקינה לאורך זמן, ובכך גם לשמור על פעילות תקינה של הציוד.