אריאל סדרה

המשרד הוקם בשנת 1995 ועוסק בתכנון מגוון רחב של פרויקטים בתחום אדריכלות הנוף בארץ ובחו”ל.

מתמחים במתן מענה תכנוני איכותי וייחודי למגוון רחב של פרויקטים בכלל זה: תכנון מפורט ולווי נספח תב”ע למגורים בבניה רוויה, מדורגת וצמודת קרקע , מבני תעשייה ומסחר, מבני ציבור, קניונים ומרכזי קניות , כיכרות, בתי מלון, רחובות משולבים פרקים וגנים ציבוריים , בתי עלמין ועוד.

הניסיון הרב שצברו בא לידי ביטוי כבר בשלבים הראשונים של התכנון תוך התחשבות בנתונים הפיזיים הייחודיים לכל פרויקט , התייחסות למגבלות התכנוניות והכלכליות של כל פרויקט הקפדה על פרטים תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים.