Private Import

חויה עסקית מטורפת שמצמת את פערי התיווך ומוזילה עלויות בצורה משמעותית , פעילות החברה מקנה ללקוח עסקי שקט נפשי בהתנהלות ,ביקורת וכו… דברים אלו לא תמיד הצד החזק אצל היזם או הקבל , עם קצת עזרה והקשרים שלנו בסין הדברים נהים קלים ופשוטים