Velodrome

כבר בילדותו מצא תמיר אשל את דרכו לעבודה בחנות אופניים על מנת לממן את התחביב שלו ואת הגלגל הראשון שלו בנה כבר בהיותו בן 14!

עוד בנעוריו עבד תמיר אשל כבונה גלגלים עצמאי עבור חנויות ועבור רוכבי תחרויות בעלי דרישות מיוחדות. במהלך השנים התנסה תמיר אשל בעבודה עם חומרים שונים, פיתח סוגי בניה שונים, ועם השנים התמקצע עד שעשה לו שם של מומחה בינלאומי לגלגלים. 

בין לקוחותיו של תמיר אשל נמנו גם רוכבים מקצוענים כדוגמת רישארד וירנק שהשתמש בגלגלי קרבון שייצר עבורו תמיר אשל מספר שנים לפני שאלו הפכו לנחלת הכלל בפלוטון המקצועני.