איך מתחילים לעבוד איתנו

פגישה עם המזמין 

חלק א' וחלק ב' נעשים במעמד הפגישה עם המזמין. יש מקרים שהפגישות מפוצלות, למשל – 

במידה והמזמין קיבל הערכה תקציבית ויש לו צורך להתארגן.

אפיון – חלק בלתי נפרד מבניית האתר וקידומו כסטנדרט של סייטפרו!

שלב 1 –  פגישת הכרות – אפיון דרישות, מטרות ויעדים

אפיון דרישות מקדים נעשה לאחר שנאסף מידע בהקשר לעסק ובהכרת המתחרים והתחרותיות של התחום או המוצר באינטרנט. כך עולות הצעות ושאלות רלוונטיות מטעמנו ומצד הלקוח ומוגדרים יעדים נכונים לביצוע ועלות בניית האתר.

בירור רקע כללי על החברה בירור צרכים בסיסים שאותם מגדיר הלקוח. יש לקוחות שאינם מבינים בעולם האינטרנט וזקוקים לעזרה.

הבנת חזון ואסטרטגיה חזון החברה והאסטרטגיה, צורת השיווק בהווה ולאן שואפים להגיע בעתיד. זהו חלק בלתי נפרד שיש לשלב למהלך קידום החברה באינטרנט.

לימוד צרכים נשאלות שאלות רבות על אופי החברה, היקף הפעילויות העסקיות בפועל, תיאום ציפיות ויעדים, לאן מכוון הלקוח והיעד השיווקי האינטרנטי.

סקירת מתחרים בתחום לצורך בידול האתר, חברת סייטפרו מבצעת סקר מתחרים. כדי לחבר את הרצונות למציאות של הלקוח, החברה אוספת חומר וחוקרת אודות המתחרים ומה מציעים המתחרים – באיזו צורה, גרפיקה, שיווק, וצורת ההגשה הם פועלים .

סקר מילות מפתח ראשוני כדי להצליח בתחרות באינטרנט, יש לקחת בחשבון את היקף התחרות ואת מילות המפתח עמן מקודמים המתחרים.

זיהוי מטרות – הגדרת מטרה ראשית ומשנית וערך מוסף. לפעילות עסקית ולפעילות אינטרנטית אמורה להיות מטרה ראשית ומשנית, הערך המוסף יכול להתבטא באמצעות שירות ומוצר ייחודי .

תיאום ציפיות – הערכה תקציבית

הגדרת טווח מחירים לפרויקט, תיאום ציפיות של סייטפרו מול כל האפשרויות הניתנות לביצוע והעלות שלהן. הלקוח מקבל טווח של מחירי מינימום ומחירי מקסימום לביצוע הפרויקט.

שלב 2 –  אפיון מעמיק לביצוע הפרויקט לתחילת עבודה

לקוח המעוניין להתקדם, ואישר תקציבית את הפרויקט, יכין את החומרים הנדרשים ויתכונן בהתאם לשאלות שמנהל הפרויקט הכין. פגישת האפיון כוללת: סקירת החומרים, תכנון האתר עם מנהל הפרויקטים, כניסה לפרטים הקטנים של הפרויקט בהתאם לחומרים שהתקבלו וסיכום הפרטים הנוגעים לביצוע הפרויקט. הכל מתועד בכתב ובהתאם לתיעוד זה נקבע המחיר הסופי לפרויקט.

סקירת חומרי החברהמנהל פרויקטים סוקר עם המזמין את החומרים הגרפיים והשיווקיים של החברה, ובוחן את איכותם ואת התאמתם על-מנת להבין מה חסר ומה יש להשלים.

חשיפה לפתרונות טכנולוגים – מתכננים שימוש חכם בטכנולוגיה ובאפשריות הקיימות על-מנת לפתור סוגיות ניהוליות ומתן אינפורמציה ללקוח מתוך האתר, בעזרת אסטרטגיה דיגיטלית ודרישות המזמין.

זיהוי צורך הגולש – הגדרת מבקרי האתר: מדוע הגיעו לאתר, פילוח ואפיון פרופיל של גולשים פוטנציאלים, התייחסות לכל אחד ואחד לפי פוטנציאל עסקי ולמה כל גולש אמור להיחשף אליו באתר.

דרישות מיוחדות – דרישות רלוונטיות, כגון – התממשקות לתוכנות ניהול, אלמנטים מיוחדים, הזמנת סרטון תדמית וצילום מוצרים, עזרה בתרגום ותיאום עם חברות צד שלישי של הלקוח

ייעוץ שיווקי אסטרטגי אינטרנטי – מנהל הפרויקט מעלה הצעות נוספות לחיזוק הפעילות האינטרנטית ובמידת הצורך מסביר את הדברים לעומק.

בחירת סוג האתר ופונקציונליות – בהתאם לנתונים שהתקבלו במעמד האפיון, נקבע סוג האתר, הטכנולוגיה שלו והפונקציות שהוא אמור לבצע, כאשר כל נגיעה בפרטים הקטנים וכל פיקסל באתר נלקחים בחשבון. חשוב להדגיש שכל האתרים שלנו הם בקוד פתוח ובהתאם לטכנולוגיה המתקדמת והנפוצה ביותר בעולם.

צרו קשר