שרטוט / סקיצה טכנית הגדרת כל מרכיבי האתר

בניית סקיצה טכנית לכל מרכיבי האתר בעמוד PDF. מנהל הפרויקטים מתכנן את כל מרכיבי האתר לפי הסדר, גדלים, מיקומים והפרופורציות ביניהם, בהתחשב בדרישות שהוא קיבל, תוך מתן דגש על חוויית משתמש והופעה במכשירים סלולאריים.תמונה שמכילה טקסט, מפה

התיאור נוצר באופן אוטומטי

דוגמא – שרטות האתר 

 המחשת דף הבית

סקיצה טכנית – פרשנות

שיטת ההתנהלות בסייטפרו שונה מזו שבחברות רבות אחרות. שלב התכנון הטכני מגלם בתוכו את כל הדברים שסוכמו בצורת שרטוט, כך שכל הדברים שהוגדרו בכתב ובעל פה מיושמים ומוצגים – כולל הדפים והקטגוריות שיהיו באתר, והכי חשוב – באיזה סדר כרונולוגי הם יופיעו. בדרך כלל מוצגות ללקוח 3-2 סקיצות.

שרטוט טכני של האתר מכיל את כל מרכיבי האתר – אחד לאחד. סקיצה זו לוקחת בחשבון את גודל התמונות,  הטקסטים, הכפתורים, האלמנטים ושאר מרכיבי האתר. 

משוב | הערות | תיקונים

בשלב זה עוברים על הערות הלקוח ומאשרים את נכונות שהפעולות העתידות להתבצע.סבב התיקונים נועד לצמצם טעויות בבקשות המזמין. לדוגמא: יש מצבים בהם לא תוכנן מקום בדף הבית לאלמנט מסוים ועוד. ויתור על סבבי תיקונים בשלבים הראשונים, ודחייתם עד לשלבי הפרויקט האחרונים, עשויים לפגוע בעיצוב והמיתוג.

צרו קשר